Ile pije się w Europie?

Nie od dziś uchodzimy za jeden z najwięcej pijących narodów w Europie, jednak czy rzeczywiście przodujemy w tej dziedzinie? Jak wypadamy na tle innych krajów Europy? Bazując na statystykach, znajdujemy się poniżej średniej europejskich standardów. Na przełomie ostatnich dziesiątek lat zmienia się jednak struktura osób spożywających alkohol, coraz więcej piją kobiety i młodzież w wieku szkolnym.

Ile pije się w Europie? Pospolity mieszkaniec naszego kraju spożywa w ciągu roku około 11 l czystego alkoholu, a więc mniej niż inny Europejczyk, wynik ten w porównaniu z innymi krajami byłego bloku wschodniego wybadamy dość dobrze, w samych Czechach średnia ilość wypitego alkoholu wynosi 15 l/os. w Estonii to 13,36 l, a w Litwie 12,62 l. Jeśli chodzi o zachodnią część Europy, to we Francji wypija się średnio ok 12 l, w Niemczech oraz Hiszpanii również. Niestety, dane te bazują jedynie na alkoholu sprzedawanym jedynie w legalnie działających sklepach.

Ranking ten zmienia się, jeśli weźmiemy pod uwagę produkty, których pochodzenie nie jest do końca jasne, to dane statystyczne wzrastają średnio o 1 litr. Zjawisko to dotyczy każdej części Europy. Rosnące spożycie alkoholu obserwowało się do 2009 roku, w którym to wzrosła akcyzę na alkohol. Od tamtego czasu, pije się mniej, świadczą o tym nie tylko dane statystyczne, ale zmalała także ilość ofiar śmiertelnych alkoholu. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Dynamicznie zmienia się struktura spożycia alkoholu, dwadzieścia lat temu głównie społeczeństwo spożywało wódkę, po upadku komunizmu coraz bardziej popularne stało się piwo i wino.