Leczenie alkoholizmu w Polsce

Leczenie alkoholizmu w naszym kraju jest darmowe. Sęk w tym, że nie posiadamy jako poszczególni obywatele wiedzy o tym, jak wygląda ta cała procedura i gdzie szukać pomocy, często nie mamy nawet jak jej zdobyć. Nie wiemy co zrobić, gdy alkoholik nie chce się leczyć i nie potrafimy wybierać pomiędzy psychoterapią i farmakoterapią. Odpowiednią wiedzę można mimo wszystko łatwo zdobyć.

Sieć placówek dla uzależnionych 487 ambulatoryjnych zakładów lecznictwa odwykowego, 91 dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu, 94 całodobowe oddziały i 63 oddziały detoksykacyjne to według PARPA kompletny wykaz placówek czekających na pacjentów w 2010 roku. Wszystkie one korzystały z pieniędzy NFZ, średnio po 6 tysięcy złotych na pacjenta. Nie są to też wszystkie placówki, ponieważ część z prywatnych ośrodków nie korzysta z pieniędzy publicznych i nie jest ujmowana w ogólnych statystykach. Ośrodki zarejestrowane pomagały ok. 230 tysiącom uzależnionych oraz 37 tysiącom współuzależnionych, czyli zwykle członkom rodzin alkoholików.

Leczenie ambulatoryjne i oddziały zamknięte

Pozytywny skutek leczenia uzależnienia od alkoholu osiąga się w czasie 18-24 miesięcy od momentu podjęcia terapii. Powinna ona polegać przede wszystkim na wsparciu psychicznym (terapia indywidualna i grupowa) w ośrodkach odwykowych. Typowa intensywność takiego wsparcia to 2-3 sesje w tygodniu. Zwykle odbywają się one w godzinach popołudniowych. Najważniejszy jest pierwszy etap leczenia psychologicznego trwający od 4-6 miesięcy i udział osób współuzależnionych jest tutaj bardzo istotny. Oddziały dziennego pobytu stanowią przystań dla alkoholików przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8-14. Nie wszyscy powinni korzystać z leczenia ambulatoryjnego. Dla osób, w przypadku których utrzymanie abstynencji jest trudne z powodów środowiskowych, możliwe jest leczenie w oddziale zamkniętym. Trwa ono od 6 do 8 tygodni. Problemem jest konieczność czekania kilkunastu tygodni w kolejce na przyjęcie, dłużej w przypadku skierowania przymusowego. Oddziały detoksykacyjne przyjmują z kolei osoby, u których zespół abstynencki może doprowadzić do zagrożenia życia. Pobyt w nich trwa do 10 dni. Resztę czasu alkoholik spędza w grupach samopomocowych i w klubach abstynenta.