Leczenie uzależnienia od alkoholu

Leczenie nałogu, nie rozumie się jednoznacznie, ponieważ stanowczo różni się od leczenia typowych, pospolitych schorzeń. Terapia jest dlatego tak trudna, ponieważ przyczyna choroby nie jest ściśle określona. Leczenie nie jest bezpośrednie, jedynie bazuje na pomocy w realizacji dążenia do zaprzestania nałogu. Jednak sygnał, impuls do zaprzestania nałogu musi wyniknąć z indywidualnej decyzji chorego, niestety, nie można wpłynąć na uzależnionego. Mimo to, metody leczenia alkoholizmu opierają się na wspieraniu decyzji o rozstaniu z alkoholem, wymaga nie tylko prostych czynności, ale na głębokiej przemianie osobowości, ustaleniu priorytetów. Jest to niezwykle trudne, świadczą o tym statystyki. Zaledwie garstka uzależnionych, którzy podjęli decyzję o leczeniu, nie wraca do nałogu. Długotrwałe efekty, są wynikiem zastosowania form leczenia takich jak terapie grupowe, udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

W Polsce leczenie odwykowe rozwija się bardzo dynamicznie. Istotne znaczenie w rozwoju terapii odwykowej miało ustalenie uniwersalnych koncepcji i metod leczenia, które wyjaśniają mechanizmy zaburzeń, co ułatwia dostosowanie odpowiedniej kuracji odwykowej. Zmienił się również sposób kształcenia specjalistów oraz sposób organizacji specjalistycznych ośrodków. Leczenie także, nie skupia się jedynie na pomocy choremu, ale również rodzinom, które są osobami współuzależnionymi. Narodowa forma leczenia opiera się na psychoterapii, czyli podejściem strategiczno-strukturalnym. Te wszystkie elementy składają się na sukcesywność leczenia nałogu.

Z drugiej jednak strony wiedza społeczeństwa na temat uzależnień jest nadal na niskim poziomie. Nie chodzi tu tylko o profilaktykę, świadomość społeczeństwa, ale także jeśli w grę wchodzi doświadczenie służby zdrowia w Polsce. Takie zjawisko, składa się na to, że służba zdrowia bez większego przekonania o sukcesywności kuracji odwykowej, bardzo rzadko kieruje chorego na specjalistyczne leczenie, co jest bardzo ważne w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów chorób, spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Zaprzestanie picia alkoholu nie jest łatwym procesem, jednak przy odpowiednim wsparciu ze strony specjalistów i bliskich, leczenie daje długofalowe efekty.